Czy egzaminu gimnazjalnego można nie zdać?

Jedynym warunkiem zaliczenia egzaminu gimnazjalnego jest przystąpienie do niego. Innymi słowy – wystarczy przyjść, odpowiednio zakodować swój numer na arkuszu, a zda się na pewno – nawet mając 0 punktów. Punktacja zdobyta na egzaminie nie ma wpływu na zakończenie nauki w gimnazjum, jednak jest niezmiernie ważna przy wyborze szkoły ponadgimnazjalnej.

Aby skończyć gimnazjum, trzeba zaliczyć wszystkie przedmioty nauczane w III klasie oraz przystąpić do egzaminu gimnazjalnego. Jeśli uczeń nie przyjdzie na egzamin, będzie musiał powtarzać ostatnią klasę i zdać egzamin w kolejnym roku szkolnym.

Wyniki egzaminu nie wpływają na otrzymanie świadectwa ukończenia gimnazjum. Jednak stanowią aż 50% punktów, które są brane pod uwagę w trakcie rekrutacji do szkoły ponadgimnazjalnej. Na pozostałą pulę punktów składają się oceny ze świadectwa z III klasy oraz udział w olimpiadach, konkursach i inne osiągnięcia. Warto więc się postarać, aby uzyskać na egzaminie dobre wyniki. Maksymalna liczba punktów z egzaminu gimnazjalnego to 50 z każdej części.

Podczas egzaminu nie wolno ściągać. Uczeń, który zostanie na tym przyłapany, musi opuścić salę, a jego egzamin zostanie unieważniony. W konsekwencji będzie musiał powtarzać całą III klasę i podchodzić do egzaminu za rok.

Czy można być zwolnionym z egzaminu gimnazjalnego?

Z egzaminu gimnazjalnego mogą być zwolnieni uczniowie, którzy są laureatami lub finalistami konkursów przedmiotowych w stopniu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim. Zwolnienie to dotyczy tylko tej części egzaminu, w której skład wchodzi przedmiot konkursu. Zwolnienie można otrzymać po przedstawieniu dyrektorowi dyplomu lub zaświadczenia o wygranym konkursie. Zwolniony uczeń z tej części egzaminu automatycznie dostaje maksymalną liczbę punktów – 50 pkt.

Do egzaminu gimnazjalnego można nie podchodzić tylko wówczas, gdy przedstawi się zaświadczenie lekarskie o chorobie. Pozwala to na przystąpienie do egzaminu w drugim terminie, pod koniec wakacji. Jeśli uczeń z przyczyn zdrowotnych lub losowych nie może podejść także do egzaminu w drugim terminie, musi powtarzać III klasę gimnazjum.

 

 

Strona korzysta z plików cookie. Dowiedz się więcej
Możesz okreśclić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.
Rozumiem